Maatschappij

Maatschappelijke aspecten kijken naar de relaties van het bedrijf met interne en externe belanghebbenden.

Bekijkt het bedrijf leveranciers volgens zijn eigen ESG-normen? Doneert het bedrijf een percentage van zijn winst aan de lokale gemeenschap of moedigt het werknemers aan om daar vrijwilligerswerk te doen? Weerspiegelen de werkomstandigheden een hoge mate van respect voor de gezondheid en veiligheid van werknemers? Of maakt het bedrijf onethisch misbruik van zijn klanten?

Maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI – socially responsible investing) is een beleggingsstrategie die dit ene onderdeel van ESG belicht. SRI-beleggers zoeken naar bedrijven die ethische en sociaal bewuste thema’s promoten, waaronder diversiteit, inclusie, burgerzin, sociale rechtvaardigheid en bedrijfsethiek, naast de strijd tegen discriminatie op grond van ras, gender en geslacht.

Ga nu aan de slag