Bestuur

ESG-bestuursnormen zorgen ervoor dat een bedrijf nauwkeurige en transparante boekhoudmethoden gebruikt, integriteit en diversiteit nastreeft bij het selecteren van zijn leiderschap en verantwoording aflegt aan aandeelhouders.

ESG-beleggers kunnen garanties eisen dat bedrijven belangenconflicten vermijden bij de keuze van bestuursleden en hogere leidinggevenden, geen politieke bijdragen gebruiken om een voorkeursbehandeling te krijgen of zich schuldig maken aan illegaal gedrag.

Aandeelhouders

Informeer je jouw aandeelhouders regelmatig over de gang van zaken binnen je onderneming? Betrek je ze erbij? Als onderdeel van een actief beleid informeer je als bedrijf je aandeelhouders over belangrijke beslissingen en nodig je hen uit voor activiteiten.

Wetgeving

Bedrijven zijn gebonden aan wettelijke regels. Er zijn basisregels die voor iedereen gelden, en er zijn specifieke richtlijnen die afhankelijk zijn van de sector van je bedrijf. Ben je voldoende op de hoogte van wat wel en niet mogelijk is in jouw mini-onderneming? Denk bijvoorbeeld aan auteursrechten, voedselveiligheid, verkoopvergunningen, het verbod op alcohol en tabaksproducten...

Gendergelijkheid

Gendergelijkheid op de werkplek kan alleen worden bereikt als mensen toegang hebben tot gelijke beloning, middelen en kansen, ongeacht hun geslacht. Het vereist: gelijk loon voor gelijk werk en gelijke deelname van vrouwen aan het arbeidsproces. Is er in jouw mini-onderneming een evenwicht tussen het aantal jongens en meisjes in leidinggevende functies (in verhouding tot het aantal betrokken jongens en meisjes)?

Beleid - MVO

Wanneer je bewust kiest voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, heeft dit duidelijk invloed op je keuzes en businessplan. Zijn de aandeelhouders op de hoogte van jouw duurzaamheidsbeleid? En de klanten? En de leveranciers?

HR

Evalueer om te evolueren. Besteed je aandacht aan het welzijn van de teamleden binnen je team? Is er een duidelijk HR-beleid? Wat doe je om je teamleden tevreden te stellen en tevreden te houden?

Veiligheid

Aan productieprocessen zijn specifieke veiligheidsvoorschriften gekoppeld. Ze zijn er om de veiligheid van werknemers op de werkplek te waarborgen. Besteed je aandacht aan veiligheid? Hoe worden jouw medewerkers beschermd tijdens het productieproces?

Bedrijfscultuur

In een goed functionerend bedrijf geloven alle medewerkers in de missie en waarden van het bedrijf. Dit betekent dat de visie van het bedrijf bij alle medewerkers bekend moet zijn. Heb je ervoor gezorgd dat alle neuzen dezelfde kant op staan? Heb je het initiatief genomen om de filosofie en cultuur van jouw onderneming over te brengen aan alle teamleden?

Solliciteren

In een goed functionerend bedrijf zit de juiste persoon in de juiste rol. Heeft iedereen in het team eerlijke en objectieve kansen gekregen om een functie in te vullen? Zijn de aanvraagprocedures gevolgd?

Eigenaarschap

Eigenaarschap zorgt voor meer betrokkenheid en motivatie. Als je het gevoel hebt dat je mee kunt beslissen, dat je kunt bijsturen en dingen kunt veranderen, dan ben je ook meer betrokken. Zijn al jouw teamleden mede-eigenaar van het bedrijf? Wat doe je om het eigenaarschap van alle teamleden te waarborgen en te respecteren?

Ga nu aan de slag